0
Košarica

Jamstvo

Stavke su zajamčene ako je tako navedeno. Jamstvo vrijedi ako se poštuju upute. Kupac se može obratiti dobavljaču koji će mu pružiti ažurne podatke o jamstvu.

Dobrovoljno jamstvo za rezervne dijelove koje prodaje MARIO MARONI doo

MARIO MARONI doo
Kamniška ulica 25
SI-1000 LJUBLJANA

registar br. 9149589000,
porezni broj: 39499383 (nije porezni obveznik)

Registriran kod Okružnog suda

Iznos temeljnog kapitala je 7.500,00 EUR.

GSM: +386 (0)41 730 210
Email: prodaja.avtonetonline@gmail.com

Korišteni pojmovi znače:

Internetski prodavatelj MARI MARONI doo u daljnjem tekstu prodavatelj koji je prodao rezervne dijelove koji mogu biti predmetom jamstvenog prava.

Kupac – kupac rezervnih dijelova

1. Trajanje jamstva na rezervne dijelove: od 6 do 24 mjeseca – ovisno o vrsti rezervnih dijelova.

2. Kupac ima pravo potraživati ​​jamstvo isključivo za troškove popravaka i mehaničkih kvarova zbog kojih vozilo više ne bi bilo u stanju voziti ili ne bi mogao proći tehnički pregled.

3. Jamstvo se odnosi samo na troškove rada i troškove rezervnih dijelova, ali ne uključuje pokriće posljedica nedostataka – neizravne štete.

4. Samo rezervni dijelovi koje prodaje dobavljač mogu se koristiti za popravke unutar jamstvenog roka.

5. Jamstveni zahtjev možemo uzeti u obzir ako su rezervni dijelovi kupljeni od dobavljača samo u slučaju materijalne ili tvorničke greške (greška proizvođača) rezervnih dijelova, ali samo kada je ugradnja obavljena u servisnom centru koji zadovoljava standardima i može dokazati ispunjavanje svih (od proizvođača propisanih) zahtjeva za ugradnju i servisiranje ili ako se ugradnja vrši u ovlaštenom servisu marke koju kupac – korisnik vozi. Uvjet za ostvarivanje jamstvenog prava je i račun za izvršenu montažu.

Jamstveni zahtjev može se uzeti u obzir i ako su rezervni dijelovi kupljeni od dobavljača te su također ugrađeni kod ovlaštenog servisera dobavljača, ali samo u slučaju materijalne ili tvorničke greške (greška proizvođača) rezervnih dijelova.

Ovlašteni serviser je TADEVA doo, Kranj.

6. Za ispunjenje uvjeta za popravak u okviru jamstva, potrebno je da kupac – korisnik prijavi kvar i obavi dijagnostičke radove u stručno osposobljenoj radionici, koja ima znanje i sposobnost pratiti i provoditi sve upute i zahtjeve proizvođača. Kupac mora prethodno dobiti pismeni pristanak za popravak kvara u drugom servisu.

7. Uvjet za obradu jamstvenog zahtjeva je:

 • da se vozilo nalazi u ovlaštenom servisu davatelja (ili uz suglasnost davatelja u drugom servisu),
 • da nitko nije vršio nikakve zahvate na vozilu (na dijelovima i sklopovima koji su predmet jamstvenog prava),
 • reklamacijski zahtjev potpisan od strane kupca – korisnika vozila,
 • dostavljena sva potrebna dokumentacija:
  • račun koji je izdan u trenutku popravka u radionici stručno osposobljenog servisera,
  • na računu moraju biti navedeni podaci o vlasniku vozila, model i br. šasije (matični broj vozila), br. kilometraža i datum ugradnje rezervnog dijela,
  • račun dobavljača-prodavača rezervnog dijela,
  • presliku vozačke dozvole vozila.
  • kopiju radnog naloga koji sadrži sve podatke o vozilu, broj prijeđenih kilometara, datum otkrivanja kvara, šifru i opis kvara, broj telefona servisera koji je kvar utvrdio i adresu,
  • zahtjev za ovrhu jamstva

8. Jamstvo se ne može izvršiti ako se utvrdi da je kvar nastao zbog:

 • vanjski mehanički utjecaji kojima je vozilo ili rezervni dio bilo izloženo,
 • nestručna montaža ili nepoštivanje uputa proizvođača za montažu,
 • preopterećenje vozila prema uputama proizvođača,
 • intervencije i pokušaje ispravljanja grešaka koje nije izvršio jamac,
 • ugradnja elektroničkog čipa za povećanje snage.

9. Jamstvo ne pokriva:

 • istrošenost kao rezultat normalne uporabe i funkcioniranja,
 • otklanjanje grešaka koje su posljedica uporabe nečistog ili neodgovarajućeg pogonskog goriva,
 • zamjena dijelova koji su oštećeni ili deformirani zbog vanjskih ili drugi utjecaji (npr. curenje ulja, rashladne tekućine ili tekućine za kočnice na drugim dijelovima, što može uzrokovati oštećenje ugrađenih dijelova),
 • ozljede uzrokovane nepravilnom uporabom vozila (npr.: nagli start, preopterećenje motora, sportska vožnja, itd.),
 • svih drugih stranih uzroka, koji su povezani s mogućim oštećenjima ugrađenih rezervnih dijelova.

10. Posebni uvjeti koji se primjenjuju na pojedinačne serije i jamstveni zahtjev se odbija su:

 1. kvačilo, potisna ploča i potisni ležaj:
  1. ako se pregledom utvrdi da su spojka, potisna ploča ili potisni ležaj pregrijani, izgorjeli ili ima znakove pregrijavanja, to je znak nepravilne uporabe,
 2. kočioni diskovi, kočione pločice:
  1. ako se pregledom ustanovi da su diskovi promijenjene boje (plavi) i da imaju drugu boju površine na koju prianjaju kočione pločice, to je znak nestručne uporabe ili nestručne ugradnje,
  2. ako se utvrdi da servisni list ugradnje nije popunjen sa svim mjerama koje je propisao proizvođač
  3. ako se pregledom utvrdi da su kočione pločice po debljini nekorištene, ali su krte i mrve se pri grebanju, to je znak pregrijavanja i nepravilne uporabe,
 3. valjci, zatezači, vodena pumpa i pogonski (nazubljeni) remen:
  1. ako se tijekom pregleda utvrdi da se pojedini dijelovi (valjak, zatezač, pumpa za vodu i sl.) vrte bez posebnih zvukova i da su tehnički besprijekorni,
  2. ako je pogonski remen oštećen, slomljen ili na drugi način neupotrebljiv, ali su svi ostali dijelovi (valjci, zatezači i vodena pumpa) besprijekorni,
  3. ako su dijelovi (pogonski remen i okolina) zamašćeni motornim uljem ili gorivom (bez obzira na uzrok),
  4. ako se u prostoru pogonskog remena nađu bilo kakvi predmeti (staklo, plastika, prašina, kamenje, blato, životinjski ostaci, mast, led itd.),
  5. ako pogonski remen pokazuje znakove uzdužnog kidanja,
 4. motor i dijelovi motora:
  1. ako se pregledom utvrdi da je kvar nastao zbog nedovoljne količine motornog ulja, rashladne tekućine, kočione tekućine itd.,
  2. ako se pregledom utvrdi da je motor pregrijan,
  3. ako se pregledom utvrdi korištenje neispravnog ili nečistog goriva,
  4. ako se pregledom utvrdi da je motor preopterećen.

11. Uvjeti jamstva odnose se na:

 • vozila koja se ugrađuju u servisnim radionicama koje su stručno osposobljene i slijede upute proizvođača za ugradnju i servisiranje, 
 • ugradnja donorskih rezervnih dijelova izvršena je u ovlaštenom servisu marke.

12. Kupac – vlasnik i korisnik vozila dužan je svaki kvar prijaviti ODMAH (najkasnije u roku od 24 sata) na gsm 041 730 210 te prestati koristiti vozilo odmah po pojavi kvara ili upozorenja na vozilu. kontrolni instrumenti. Ukoliko zbog nepoštivanja ove upute nastane veća šteta nego što bi inače bila, razliku je dužan podmiriti naručitelj – korisnik.

13. Pružatelj se obvezuje eliminirati svaki opravdani jamstveni popravak u razumnom roku iu skladu s primjenjivim zakonodavstvom. Jamstvo se ne produljuje tijekom i za vrijeme trajanja popravka.

14. U slučaju preprodaje rezervnog dijela ili promjenom vlasništva jamstvo prestaje vrijediti, osim ako novi vlasnik s davateljem ne sklopi pisani ugovor o prijenosu jamstva.

15. U slučaju spora nadležan je sud u Brežicama.

MARIO MARONI doo

Rješavanje reklamacija

Email: prodaja.avtonetonline@gmail.com

Web: https://kruno.hr/

Jamstveni zahtjev

Definicija jamstvenog zahtjeva

Jamstveni slučaj je ako je proizvod ili rezervni dio reklamiran u jamstvenom roku za koji jamči proizvođač i ako postoji greška u materijalu ili tvornička greška.

Nema osnove za jamstveni zahtjev ako je kvar nastao kršenjem propisa o upravljanju, održavanju i ugradnji, neprikladnom ili nestručnom uporabom, nepravilnim rukovanjem ili normalnim trošenjem proizvoda, kao i neovlaštenim zahvatima. od strane trećih strana. Stoga izričito ističemo da se u svakom trenutku moraju pridržavati važećih uvjeta isporuke automobilske tehnologije nakon prodaje.

Ako proizvod pokvari zbog kvara koji je nastao kao rezultat popravka u neovisnoj radionici, to je slučaj jamstva za koji je odgovoran serviser.

Tijekom jamstvenog roka ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nedostatke u materijalu ili proizvodne nedostatke na onim prodanim proizvodima koje su modificirale treće strane (npr. konverzija s pogona na benzin na LPG, ugađanje za sportsku upotrebu).

Jamstvena obveza prestaje ako je predmet isporuke preinačen intervencijom trećih osoba ili ugradnjom dijelova drugih proizvođača, osim ako nedostatak nije uzročno posljedično povezan s preinakom. Obveza jamstva prestaje iu slučaju nepoštivanja propisa za ugradnju proizvoda i rukovanje proizvodom.

a..Garancija ispravnosti” ne postoji – čak ni za stalne kupce. Ukoliko se u određenim slučajevima primjenjuju odredbe o učtivosti, potrebno je podnijeti zahtjev pod naslovom učtivosti. 

b.   “ Normalno trošenje i vanjski utjecaji”  Kvarovi uzrokovani normalnim trošenjem ili vanjskim utjecajima (npr. hrđanje zbog prodora vode, nestručno rukovanje) nisu osnova za jamstveni zahtjev, čak i ako su se dogodili tijekom jamstvenog roka.

c.   “ Popravci koje izvode neovlaštene osobe” Ako se tijekom jamstvenog roka popravak izvrši u servisnoj radionici koja nema potrebno znanje i podršku u uputama i propisima proizvođača za ugradnju ili u drugoj radionici bez odgovarajućeg ovlaštenja od strane prodavatelju, nadoknada bilo kakvih troškova je nemoguća. U takvim slučajevima jamstveni zahtjevi moraju biti odbijeni.

Jamstveni popravci općenito se provode kao djelomični, a ne potpuni popravci. Stoga je potrebno izvršiti samo stvarno potrebne radove i ugrađene autodijelove.

Ljubaznost je individualno reguliranje štete koja je nastala na proizvodima nakon isteka jamstvenog roka ili je uzrokovana proizvodima.U pojedinačnim slučajevima prodavatelj je spreman ispitati u kojoj je mjeri moguće sudjelovanje u troškovima u slučaju takvih nedostataka. .